Search
Close this search box.

Jak funguje vodní elektrárna? Výhody a nevýhody

Shrnutí: Jedním z nejdůležitějších zdrojů energie je elektřina. Bez ní si svůj život nedokážeme představit. Elektřina se obecně vyrábí v různých elektrárnách, jako jsou tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, vodní elektrárny, solární elektrárny, geotermální elektrárny a mnoho dalších. Nejvhodnější a nejdostupnější elektrárnou, která také nejméně znečišťuje životní prostředí, je vodní elektrárna. Hydro znamená voda, takže ve vodních elektrárnách se elektřina vyrábí prostřednictvím proudící vody. V tomto článku jsem pro vás připravil informace o tom, jak funguje vodní elektrárna, a také seznam výhod a nevýhod vodních elektráren.

  • Vodní elektrárny potřebují k vytváření energie vodu z postavených přehrad
  • Mezi výhody patří to, že náklady na provoz a údržbu vodních elektráren jsou nižší než u jiných elektráren 
  • Mezi nevýhody vodních elektráren patří to, že náklady na výstavbu hrází jsou vysoké, navíc je potřeba velkého pozemku pro zřízení

Jak funguje vodní elektrárna?

Vodní elektrárny jsou elektrárny, které k výrobě elektřiny využívají přehrazenou vodu řek, na nichž jsou postaveny přehrady. Přehrada, která je postavena, má turbínu pod houpající se vodou. Ta způsobuje, že se turbína pohybuje a potenciální energie turbíny se v kombinaci s kinetickou energií rychle proudící vody přeměňuje na mechanickou energii a vyrábí elektřinu.

Vodní elektrárny se většinou zřizují v oblastech, které mají dostatek vody. Tyto elektrárny po výrobě elektřiny dodávají energii do mnoha místních regionů, továren, trhů atd. 

Výhody vodní elektrárny

Voda je k dispozici po celý rok

Voda je přírodní zdroj, který je k dispozici po celý rok. Její kvalita a množství se může snížit v důsledku sezónních změn nebo jiných důvodů způsobených člověkem, ale časem se může doplnit. Každý, kdo zřizuje vodní elektrárny, dbá na to, aby v oblastech, kde byly elektrárny zřízeny, byla voda snadno dostupná.

Náklady na provoz a údržbu jsou nižší než u jiných elektráren

Vodní elektrárny, které jsou zřizovány, vyžadují obrovskou infrastrukturu pro výstavbu hrází, a proto je kapitál nebo potřebné finance také obrovské pouze v počátečních fázích, ale ve srovnání s jinými elektrárnami jsou menší. Například tepelné elektrárny vyžadují nejen infrastrukturu, ale také provozní náklady a náklady na údržbu jsou vysoké, protože jsou denně vyžadovány suroviny, tj. uhlí, pro provoz elektráren a stroje se musí pravidelně opravovat. Zde tedy můžeme konstatovat, že vodní elektrárny mají ve srovnání s ostatními elektrárnami vyrábějícími elektřinu nižší náklady.

Náklady na palivo jsou nulové

Ve vodních elektrárnách není zapotřebí palivo, protože vše závisí na průtoku vody, která vyrábí elektřinu. Elektrárny nespotřebovávají vodu k výrobě elektřiny, jako jiné elektrárny spotřebovávají palivo k výrobě elektřiny.

Vodní elektrárny jsou vyrobeny pro více účelů

Vodní elektrárny slouží nejen k výrobě elektřiny, ale využívají se i k dalším účelům, jako je zavlažování, regulace povodní, rekreace atd. Podle mého průzkumu tedy vodní elektrárny také nepřímo pomáhají rozvíjet ekonomiku země.

Nároky na pracovní sílu jsou menší

Je zapotřebí méně pracovníků, kteří dohlížejí na provoz elektrárny. To také vede ke snížení nákladů na provoz vodních elektráren a činí jej pro zemi ekonomicky výhodným.

Náklady na výdaje jsou ve srovnání s ostatními závody nižší

V případě vodní elektrárny jsou náklady na dopravu surovin, mzdy atd. nejnižší. Ostatní elektrárny musí platit mzdy pracovníkům a také vynakládají velké výdaje na přepravu surovin.

Nevýhody vodních elektráren

Náklady na výstavbu hrází jsou vysoké

Náklady na výstavbu infrastruktury, tj. náplavky, jsou v počátečních fázích vysoké. Vodní elektrárny vyžadují v počátečním bodě obrovský kapitál jako investici, zatímco ostatní elektrárny vyrábějící elektřinu vyžadují vyrobit zařízení a zřídit stroje, které jsou ve srovnání s ní nižší.

Požadavky na plochu pozemku pro zřízení jsou velké

Protože se na řece vytváří hráz nebo přehrada, je pro zřízení obrovské infrastruktury zapotřebí velké množství půdy. 

Pro pokračování procesu musí být dostatek vody

Vody je ve vodních elektrárnách zapotřebí, ale někdy se v důsledku sucha nebo přírodních příčin její množství sníží a s menším množstvím vody se výroba elektřiny přeruší.

Vodní elektrárna má negativní vliv na vodní život

Hráze snižují možnost ryb dostat se na místo rozmnožování, což má vliv na ostatní živočichy, kteří jsou na rybách závislí. Se zastavením průtoku vody se zmenšuje i blízký biotop řek, které nemají přístup k vodě.

Oblast je třeba vyklidit pro záplavová území

Vodní elektrárna, kdekoli se nachází, postihuje blízkou lokalitu a oblast ve velkém, protože lidé, kteří zde žijí, se musí kvůli potřebám elektrárny vystěhovat. Někdy v důsledku silných dešťů nebo tajfunů hráz, i když je silná, ovlivní velký počet lidí žijících v blízké oblasti, totéž se stalo v případě přehrady Banqiao, kde lidé museli trpět povodněmi, protože se hráz zřítila v důsledku silného větru a silných dešťů a přibližně 171 000 obyvatel muselo přijít o život.

Shrnutí

Vodní energie neustále roste s tím, jak se svět začíná zbavovat závislosti na fosilních palivech. Jak už víte, vodní energie má mnoho výhod i nevýhod. Když ji však porovnáte s hrozbou klimatických změn, je nepochybně lepší než jakákoli elektrárna na fosilní paliva. A vzhledem k tomu, že se v Evropě plánuje více než 8700 nových vodních elektráren, je důležitější než kdy jindy pochopit negativa.   

Často kladené dotazy

❓Jaké jsou běžné problémy vodních elektráren?

V některých případech může vodní elektrárna narušit životní prostředí volně žijících živočichů. Vodní elektrárny mohou způsobit úbytek nebo změnu biotopu ryb a vést k jejich uvěznění a omezení jejich průchodnosti. V některých případech může vodní elektrárna způsobit změny v kvalitě vody v nádržích a tocích.

❓Jak dlouho vydrží vodní elektrárna?

Vodní elektrárny patří mezi nejodolnější elektrárny. Průměrná životnost vodních elektráren je 100 let, ale po průběžné modernizaci mohou fungovat i déle.

❓Jaká je největší nevýhoda vodní elektrárny?

Asi největší nevýhodou vodní energie je její dopad na životní prostředí. Přehrady mohou svým stavebním postupem při vzniku poškodit nebo jinak ovlivnit životní prostředí jak na horním, tak na dolním toku.

Užitečné odkazy:

Vodní energie: Výhody a nevýhody [ENG] – greengeeks.com

Údaje o palivu: Vodní energie [ENG] – in.gov

Zkoumání výhod a nevýhod vodní energie [ENG] – manufacturing.net

Autor článku:

Zajímá vás něco o webu a jak tvoříme obsah? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejlepší fotovoltaika
a tepelná čerpadla

1. místo

Skvělé recenze

2. místo

Komplexní řešení

3. místo

Oblíbená volba

Obsah článku

Kam dál?