Search
Close this search box.

Jak spočítat tepelnou ztrátu domu? Co to je a proč ji znát?

Shrnutí: Tepelná ztráta domu je proces, kdy teplo uniká z domu do okolního prostředí. Tepelná ztráta je nevyhnutelná v každém domě, ale je důležité, aby byla minimalizována, aby bylo možné udržet tepelnou pohodu a snížit náklady na energii. V tomto článku přesně popíšu, co je to tepelná ztráta domu, proč ji znát a jak si to spočítat.

  • Tepelnou ztrátu domu si můžete spočítat několika způsoby, které se nazývají konvekce, kondukce a radiace 
  • Mezi faktory ovlivňující tepelnou ztrátu domu patří izolace, orientace domu nebo velikost oken
  • Snížit tepelnou ztrátu domu lze například výměnou oken, nezapomínat na pravidelnou údržbu a využíváním slunce

Tepelná ztráta může nastat několika způsoby, například

  • Prostřednictvím konvekce, což znamená, že teplý vzduch v domě se dotýká chladných povrchů a ohřátý vzduch se ochlazuje, což způsobuje únik tepla.
  • Prostřednictvím kondukce, kdy teplo proniká stěnami, okny a dveřmi, které jsou špatně izolovány.
  • Prostřednictvím radiace, kdy se teplo šíří ve formě elektromagnetických vln.

Tepelná ztráta z domu může být měřena v jednotkách zvaných watt na metr čtvereční (W/m2). Čím vyšší je hodnota tepelné ztráty, tím větší je energetická náročnost domu a vyšší jsou náklady na energii potřebné k udržení tepelné pohody.

Proto je důležité minimalizovat tepelnou ztrátu domu pomocí izolace, těsnění okenních a dveřních otvorů, správného výběru topného systému a dalších opatření, aby bylo dosaženo vyšší energetické účinnosti domu a snížení nákladů na energii.

Faktory ovlivňující tepelnou ztrátu domu

Izolace

Správná izolace je nejdůležitějším faktorem při snižování tepelné ztráty domu. Dům by měl být dobře izolován na stěnách, stropu a podlaze. Izolace zabraňuje úniku tepla ven a udržuje teplo uvnitř.

Velikost oken

Velká okna mohou být nádherným prvkem moderní architektury, ale představují velký zdroj tepelné ztráty. Čím větší jsou okna, tím větší bude tepelná ztráta. Oken je však třeba dostatek, aby byl v domě dostatek přirozeného světla a vzduchu.

Orientace domu

Orientace domu může ovlivnit množství slunečního záření, které vstupuje do domu. V chladných oblastech je vhodné mít větší množství oken orientovaných na jih, aby bylo možné využít teplo slunce.

Vytápění

Způsob vytápění ovlivňuje množství tepla, které je vytvořeno a uniká z domu. Moderní topné systémy jsou mnohem efektivnější než starší systémy a mohou být vybaveny inteligentním řízením, aby se minimalizovala tepelná ztráta.

Způsoby výpočtu tepelné ztráty domu?

Existuje několik metod, jak vypočítat tepelnou ztrátu domu. Zde jsou nejběžnější způsoby:

Metoda přímého měření

Tento způsob využívá přímého měření teploty uvnitř a venku, a také množství tepla vyprodukovaného topným systémem. Tento postup může být složitý a vyžaduje speciální vybavení a zkušeného technika.

Metoda normy ČSN EN 12831

Toto je standardní metoda používaná pro výpočet tepelné ztráty domu v České republice. Tato metoda využívá různých faktorů, jako jsou velikost domu, izolace, topný systém a další faktory, a vypočítá tepelnou ztrátu domu.

Metoda softwarového modelování

Tento postup využívá softwarové modelování k výpočtu tepelné ztráty domu. Tento postup může být přesnější než metoda normy ČSN EN 12831, ale vyžaduje speciální software a zkušeného technika.

Jak vypočítat tepelnou ztrátu domu?

Výpočet tepelné ztráty domu může být složitý, ale je důležitý pro minimalizaci nákladů na energii a zvýšení energetické účinnosti domu. Pokud se rozhodnete provést výpočet tepelné ztráty domu, může být užitečné obrátit se na zkušeného technika nebo specialistu na energetickou účinnost domů.

Výpočet tepelné ztráty domu zahrnuje několik faktorů, jako je velikost domu, izolace stěn, oken a stropu, počet a typ oken a dveří, topení a větrání. Zde je základní postup pro výpočet tepelné ztráty domu:

Vypočtěte celkovou plochu stěn domu

To lze udělat tak, že sečtete plochu všech stěn a odečtete plochu oken a dveří. Například pokud máte dům o rozměrech 10 metrů na 8 metrů a stropy vysoké 2,5 metru, pak bude mít dům celkovou plochu stěn 10 x 2,5 x 2 + 8 x 2,5 x 2 = 100 metrů čtverečních.

Pokud má dům pět oken o rozměrech 1,2 metru na 1,5 metru a dvě dveře o rozměrech 2 metry na 1 metr, pak bude celková plocha oken a dveří 1,2 x 1,5 x 5 + 2 x 2 x 1 = 18 metrů čtverečních.

Určete hodnotu tepelného odporu (R) pro každý materiál použitý k izolaci domu. Hodnota R závisí na druhu materiálu, tloušťce a hustotě. Například izolace z minerální vlny může mít hodnotu R 3,5 na palec (2,54 cm), zatímco izolace z polyuretanu může mít hodnotu R 6,5 na palec. Pro výpočet celkového tepelného odporu domu sečtěte hodnoty R pro každou vrstvu materiálu, který je použit k izolaci stěn, stropu a podlahy.

Vypočítejte celkovou tepelnou propustnost domu (U) pomocí vzorce U = 1 / (Ri + Rw + Rf), kde Ri je tepelný odpor izolace stěn, Rw je tepelný odpor oken a dveří a Rf je tepelný odpor podlahy.

Spočítejte množství tepla, které uniká z domu, pomocí vzorce Q = U x A x (Tvn – Tout), kde Q je tepelná ztráta, U je celková tepelná propustnost domu, A je celková plocha stěn domu, Tvn je teplota uvnitř domu a Tout je venkovní teplota. Venkovní teplotu lze získat z místních meteorologických dat, nebo venkovního teploměru.

Vypočítejte tepelné ztráty pro každou část domu 

Tepelné ztráty pro každou část domu lze získat rozdělením celkové tepelné ztráty podle plochy stěn, oken a dveří, stropu a podlahy.

Vypočítejte požadovaný výkon topení

Po získání tepelné ztráty pro celý dům a pro každou část lze určit potřebný výkon topení. Požadovaný výkon topení se vypočte jako součet tepelných ztrát všech částí domu vypočtených v krocích 3 a 5.

Je důležité mít na paměti, že tepelná ztráta domu se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou například podnebí, orientace domu, výška stropů, typ topení a větrání a mnoho dalších faktorů. Proto může být užitečné využít služeb odborníků, kteří mají zkušenosti s výpočtem tepelné ztráty domu a mohou poskytnout přesnější výsledky a doporučení pro optimalizaci izolace a topení v domě.

Způsoby, jak snížit tepelnou ztrátu domu:

Vylepšete izolaci

Dobře izolovaný dům je klíčem k minimalizaci tepelné ztráty. Instalace nové izolace na stěny, strop a podlahu může být účinným způsobem, jak snížit tepelnou ztrátu a zvýšit energetickou účinnost domu.

Vyměňte okna

Moderní okna jsou velmi účinná v minimalizaci tepelné ztráty. Pokud jsou vaše okna zastaralá, mohou být hlavním zdrojem tepelné ztráty a vyměna za nová, energeticky úsporná okna může být dobrou investicí.

Vylepšete vytápění

Moderní topné systémy jsou mnohem účinnější než starší systémy. Vyměna zastaralého topného systému za nový systém může snížit tepelnou ztrátu a zvýšit energetickou účinnost.

Využívejte slunce

Solární panely jsou účinným způsobem, jak využít slunce a snížit náklady na energii. Solární panely mohou být instalovány na střechu domu a využívají sluneční energii k vytápění vody a vytápění domu.

Nezapomínejte na pravidelnou údržbu

Pravidelná údržba topného systému a izolace může pomoci minimalizovat tepelnou ztrátu domu. Pravidelné čištění topného systému, výměna filtrů a kontrola stavu izolace mohou pomoci udržet váš dům energeticky účinným.

Často kladené dotazy

❓Proč počítat tepelnou ztrátu domu?

Stanovení tohoto výpočtu umožňuje majiteli domu zjistit, kolik energie je potřeba k udržení požadované teploty v místnosti. Je důležité porozumět tepelným ztrátám a vědět, jak je snížit.

❓Jaké je procento tepelných ztrát v domě?

Zhruba 25 % tepla v domě se ztrácí střechou, dalších 35 % stěnami a mezerami kolem oken a dveří a dalších 10 % neúčinným zasklením.

❓Co zabraňuje tepelným ztrátám?

Vhodná izolace je jedním z nejdůležitějších faktorů snižování tepelných ztrát a zvyšuje komfort vašeho domova v létě i v zimě. Za většiny podmínek byste měli mít nad stropem horního patra ekvivalent 20 cm tepelné izolace ze skleněných vláken.

Užitečné odkazy:

Jak vypočítat tepelnou ztrátu domu [ENG] – warmup.com

Zastavte únik tepla z domu [ENG] – teachengineering.com

Autor článku:

Zajímá vás něco o webu a jak tvoříme obsah? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejlepší fotovoltaika
a tepelná čerpadla

1. místo

Skvělé recenze

2. místo

Komplexní řešení

3. místo

Oblíbená volba

Obsah článku

Kam dál?