Search
Close this search box.

Druhy obnovitelných zdrojů energie: Jaké existují?

Shrnutí: Obnovitelná energie pochází ze zdrojů nebo procesů, které se neustále obnovují. Mezi tyto zdroje energie patří sluneční energie, větrná energie, geotermální energie a vodní energie. V tomto článku vyjmenuji druhy obnovitelných zdrojů energie, které existují, a také vysvětlím co je a není obnovitelný zdroj energie a jakou mají obnovitelné zdroje budoucnost.

  • Obnovitelný zdroj znamená, že je tento zdroj nekonečný – tedy neustále se obnovuje
  • Mezi druhy obnovitelných zdrojů patří solární energie, větrná energie i geotermální energie

Co je to obnovitelný zdroj energie?

Obnovitelný zdroj energie znamená energii, která je trvale udržitelná – něco, co nemůže dojít nebo je nekonečné, jako například slunce. Když slyšíte pojem „alternativní energie“, obvykle se vztahuje také na obnovitelné zdroje energie. Znamená to zdroje energie, které jsou alternativou k nejčastěji používaným neudržitelným zdrojům – například uhlí.

Jaké jsou typy obnovitelných energií a jak fungují

1) Solární energie

Sluneční světlo je jedním z nejhojnějších a volně dostupných zdrojů energie na naší planetě. Množství sluneční energie, které dopadne na zemský povrch za jednu hodinu, je větší než celková energetická potřeba planety za celý rok. Ačkoli to zní jako dokonalý obnovitelný zdroj energie, množství sluneční energie, které můžeme využít, se liší podle denní doby a ročního období i zeměpisné polohy. V České republice je solární energie stále oblíbenějším způsobem doplnění spotřeby energie. 

2) Větrná energie

Vítr je vydatným zdrojem čisté energie. K získávání elektřiny z větrné energie se používají turbíny, které pohánějí generátory, jež pak dodávají elektřinu do sítě. Ačkoli jsou k dispozici domácí nebo „off-grid“ systémy výroby energie, ne každá nemovitost je vhodná pro domácí větrnou turbínu. 

3) Vodní energie

Vodní energie jako obnovitelný zdroj energie je jedním z komerčně nejrozvinutějších zdrojů. Vybudováním přehrady nebo hráze lze využít velkou nádrž k vytvoření řízeného průtoku vody, který bude pohánět turbínu a vyrábět elektřinu. Tento zdroj energie může být často spolehlivější než solární nebo větrná energie (zejména pokud se jedná o přílivovou, nikoliv říční energii) a také umožňuje skladovat elektřinu pro použití, když poptávka dosáhne špičky. Stejně jako větrná energie může být vodní energie v určitých situacích životaschopnější jako komerční zdroj energie (v závislosti na typu a v porovnání s jinými zdroji energie), ale velmi záleží na typu nemovitosti, lze ji využít pro výrobu energie v domácnostech, „mimo síť“. 

4) Přílivová energie

Jedná se o další formu vodní energie, která využívá přílivové proudy dvakrát denně k pohonu turbogenerátorů. Ačkoli přílivový proud na rozdíl od některých jiných zdrojů vodní energie není konstantní, je velmi předvídatelný, a může tak kompenzovat období, kdy je přílivový proud nízký. 

5) Geotermální energie

Geotermální energie je získávána z tepla, které je přirozeně uloženo v zemské kůře. Využívání této energie je založeno na tom, že teplota v hloubkách Země roste s rostoucí hloubkou. V některých oblastech, kde se zemská kůra rozkládá a vytváří se sopečná aktivita, může být teplota velmi vysoká, což umožňuje získávat energii z geotermálních zdrojů.

Pro získání geotermální energie se nejčastěji používají geotermální elektrárny. Tyto elektrárny jsou stavěny v oblastech s vysokou teplotou zemské kůry a jsou schopny využívat tepelnou energii k výrobě elektřiny. Pro výrobu elektřiny se používají geotermální vrty, které se vrtají do hloubky až několik kilometrů, a kde se získaná voda zahřívá a vytváří páru. Tato pára pohání turbíny, které generují elektřinu.

6) Energie z biomasy

Jedná se o přeměnu pevného paliva z rostlinných materiálů na elektřinu. Biomasa sice v zásadě zahrnuje spalování organických materiálů za účelem výroby elektřiny, ale v dnešní době se jedná o mnohem čistší a energeticky účinnější proces. Přeměnou zemědělského, průmyslového a domácího odpadu na pevné, kapalné a plynné palivo vyrábí biomasa elektřinu s mnohem nižšími ekonomickými a ekologickými náklady.

Co není obnovitelný zdroj energie?

Fosilní paliva nejsou obnovitelným zdrojem energie, protože nejsou nekonečná. Navíc uvolňují do atmosféry oxid uhličitý, který přispívá ke změně klimatu a globálnímu oteplování.

Spalování dřeva místo uhlí je o něco lepší, ale je to složité. Na jedné straně je dřevo obnovitelným zdrojem – tedy za předpokladu, že pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. Dřevěné pelety a lisované brikety se vyrábějí z vedlejších produktů dřevozpracujícího průmyslu, a tak se pravděpodobně jedná o recyklaci odpadu. Stlačená paliva z biomasy také produkují více energie než polena. Na druhou stranu spalování dřeva (ať už surového dřeva nebo zpracovaného odpadu) uvolňuje do atmosféry pevné částice. 

Budoucnost obnovitelné energie

S rostoucí světovou populací roste i poptávka po energii pro napájení našich domovů, podniků a obcí. Inovace a rozšiřování obnovitelných zdrojů energie jsou klíčem k udržení udržitelné úrovně energie a ochraně naší planety před změnou klimatu.

Často kladené dotazy

❓Jaké jsou nejčastěji využívané obnovitelné zdroje energie?

Nejčastěji využívanými obnovitelnými zdroji energie jsou solární energie, vodní energie, větrná energie, geotermální energie a biomasa.

❓Jaký je výkon solárního panelu potřebný pro zásobování domácnosti elektřinou?

Výkon solárního panelu potřebný pro zásobování domácnosti elektřinou závisí na spotřebě elektřiny domácnosti. Průměrně je potřeba asi 1 kWp solárního panelu na zásobování jedné domácnosti elektřinou.

❓Jaké jsou výhody využívání obnovitelných zdrojů energie?

Využívání obnovitelných zdrojů energie má několik výhod. Patří mezi ně snížení emisí skleníkových plynů, udržitelnost zdrojů, nezávislost na dodávkách energie ze zahraničí, a nižší náklady na energii v dlouhodobém horizontu.

Užitečné odkazy:

Obnovitelné zdroje energie v České republice – cez.cz

Co je to obnovitelná energie? [ENG] – un.org

Jaké jsou druhy obnovitelných zdrojů energie [ENG] – nationalgrid.com

Obnovitelné zdroje energie: Fakta [ENG] – nrdc.com 

Autor článku:

Zajímá vás něco o webu a jak tvoříme obsah? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejlepší fotovoltaika
a tepelná čerpadla

1. místo

Skvělé recenze

2. místo

Komplexní řešení

3. místo

Oblíbená volba

Obsah článku

Kam dál?