Search
Close this search box.

Tepelné čerpadlo svépomocí: Jak na instalaci bez profíků?

Shrnutí: Instalace tepelného čerpadla svépomocí je velká výzva, pro jejíž překonání je potřeba mít technické znalosti a hlavně zkušenosti. Je to však možné a s trochou šikovnosti to zvládnete. V tomto článku detailně popíšu, jak tepelné čerpadlo svépomocí nainstalovat.

  • Na instalaci tepelného čerpadla není potřeba povolení za předpokladu, že nebudete žádat o státní dotace
  • V některých případech je vhodné zavolat si na pomoc odborníky i za cenu vyšších nákladů
  • Pokud systém tepelného čerpadla neinstaluje licencovaný technik, může to vést ke ztrátě záruky výrobce
  • Pro instalaci čerpadla svépomocí je nutné mít dostatek znalostí a zkušeností

Kdo může instalovat tepelné čerpadlo

Na úvod je dobré zmínit, že nejlepším způsobem je nechat instalaci tepelného čerpadla na odbornících, kteří moc dobře ví, co dělají – a to i za cenu vyšších nákladů. Navíc nabízí pravidelný servis a hlavně záruky, které v případě instalace svépomocí často zanikají. Pokud se i tak chcete do instalace pustit sami, budete se muset pečlivě připravit. 

To, jestli je instalace tepelného čerpadla náročná závisí hlavně na jeho typu. Tepelné čerpadlo země/voda je podle na instalaci nejnáročnější, protože musíte provést hlubinný vrt a nebo do země položit kolektor, jenž zabírá spoustu místa na pozemku. Kromě složitosti v tomto případě narůstají i náklady. Jestliže plánujete instalovat tepelné čerpadlo využívající podzemní vodu jako energii, pak se také nevyhnete budování dalšího vrtu. Nejjednodušší na instalaci jsou rozhodně tepelná čerpadla vzduch/vzduch a vzduch/voda.

Pro instalaci tepelného čerpadla svépomocí byste měli mít znalosti příslušných norem a technických zásad, také je vhodné mít znalosti z oboru vytápění a hlavně byste sami měli již mít nějakou zkušenost s instalací tepelných čerpadel. V opačném případě by se vám tato instalace mohla prodražit ještě více, než kdybyste ji nechali v rukou odborníků. 

Instalace tepelného čerpadla svépomocí

1. Plánování

Než se pustíte do instalace tepelného čerpadla, je důležité si připravit plán. Rozhodněte se, kde chcete umístit tepelné čerpadlo a kudy povedete trubky pro přivádění tepla a odvádění chladu. Je také důležité zjistit, jaké nástroje budete potřebovat a zkontrolovat, zda jsou všechny potřebné součásti k dispozici.

2. Montáž tepelného čerpadla

V první řadě musíte umístit tepelné čerpadlo na své místo. Dbejte na to, aby bylo umístěno na rovné a pevné podložce. Pokud se jedná o vnější jednotku, měla by být umístěna na dostatečně silném a stabilním základě, občas bude potřeba srovnat terén, případně odebrat svrchní vrstvu, vybetonovat a upravit daný prostor. V případě umístění uvnitř domu, je nejlepším místem technická místnost, pokud tuto místnost nemáte, poslouží jiná, ale je vhodné vytvořit dobrý podklad pro bojler a akumulaci, například položit rigidní podlahu.

3. Připojení trubek

Dalším krokem je připojení trubek k tepelnému čerpadlu. Trubky musí být připevněny k tepelnému čerpadlu pomocí spojek a utěsněny vhodným těsněním. Poté musíte trubky vést k místu, kde bude teplo přiváděno do domu a chlad odváděn pryč. Doporučujeme vyhloubit v zemi směrem od domu k čerpadlo výkop, do kterého uložíme obyčejné odpadní potrubí opatřené kolínky na obou koncích, a poté zasypat zeminou. Potrubí poslouží k protažení elektrických kabelů, ale i trubek k čerpadlu. Ujistěte se, že trubky jsou správně izolovány, aby nedocházelo ke ztrátám tepla, a byly chráněny před vlhkem.

4. Připojení k elektrické síti

Před připojením tepelného čerpadla k elektrické síti je třeba zkontrolovat, zda je napájení v pořádku. Poté musíte připojit tepelné čerpadlo k elektrické síti podle pokynů výrobce. Nezapomeňte použít kabely a zástrčky, které jsou vhodné pro tepelné čerpadlo. Pokud nemá potřebné osvědčení ani nejste elektrikáři, požádejte o zapojení zkušenějšího řemeslníka. Mohl by nastat problém hlavně se zapojením centrální řídící jednotky.

5. Naplnění systému

Po připojení trubek musíte naplnit tepelné čerpadlo chladivem. Je důležité použít správný typ chladiva a dodržovat množství určené výrobcem. Při naplňování systému dbejte na to, aby nevznikly vzduchové bubliny, které by mohly negativně ovlivnit výkon tepelného čerpadla.

6. Nastavení systému

Po naplnění systému chladivem musíte nastavit tepelné čerpadlo podle potřeb vašeho domu. To zahrnuje nastavení požadované teploty, výkonu a dalších funkcí. Při nastavování systému vycházejte z pokynů výrobce a dbejte na to, aby byly všechny parametry správně nastaveny.

7. Testování systému

Po dokončení instalace a nastavení musíte otestovat tepelné čerpadlo, aby bylo zajištěno, že vše funguje, jak má. Zkontrolujte, zda teplo proudí do domu a chlad je odváděn pryč. Dále můžete provést testy výkonu pro ověření, zda tepelné čerpadlo pracuje s dostatečnou účinností.

8. Údržba a pravidelná kontrola

Ačkoliv tepelná čerpadla jsou obecně považována za spolehlivá a snadno udržovatelná zařízení, stále je důležité provádět pravidelnou údržbu a kontrolu. To zahrnuje například čištění filtračních systémů a kontrolu chladiva. Pravidelná údržba pomůže zajistit, že tepelné čerpadlo bude fungovat s maximální účinností a bude mít delší životnost.

Závěr

Instalace tepelného čerpadla svépomocí může být poměrně složitá, ale s dostatečnými znalostmi a nástroji je to proveditelné. Pokud se rozhodnete instalovat tepelné čerpadlo svépomocí, dbejte na to, abyste dodržovali pokyny výrobce a postupovali opatrně. A nezapomeňte, že pokud se necítíte dostatečně zkušení, můžete vždy vyhledat pomoc odborníků.

Často kladené dotazy

❓Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Pokud se o tepelné čerpadlo dobře staráte, může životnost dosahovat i přes 15 let. Doporučujeme pravidelné servisní prohlídky provedené každý rok. Dá se tak předcházet provozním potížím, které vedou ke snížení životnosti.

❓Funguje tepelné čerpadlo i při teplotách pod bodem mrazu?

Čím nižší je teplota, tím i klesá účinnost zařízení, tepelná čerpadla ovšem dokážou sama vyrábět topné teplo i při venkovní teplotě až -25 °C.

❓Kolik ušetřím peněz při vytápění tepelným čerpadlem oproti vytápení plynem nebo elektřinou?

Úspory závisí na typu tepelného čerpadla, orientačne se úspora pohybuje kolem 30 % oproti plynu a 40-50 % oproti elektrickým přímotopům.

Užitečné odkazy:

Jak na instalaci tepelného čerpadla svépomocí – bydlimekvalitne.cz

Instalace tepelného čerpadla: Nebojte se opravdové výzvy – ceskykutil.cz

Můžu nainstalovat tepelné čerpadlo svépomocí? [ENG] – sourceheatpump.com

Autor článku:

Zajímá vás něco o webu a jak tvoříme obsah? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejlepší fotovoltaika
a tepelná čerpadla

1. místo

Skvělé recenze

2. místo

Komplexní řešení

3. místo

Oblíbená volba

Obsah článku

Kam dál?