Search
Close this search box.

Největší naleziště ropy v ČR: kde se těží ropa a plyn?

Shrnutí: Ropa a plyn se do České republiky sice z velké části dováží, ale máme i vlastní naleziště, které nám menší zásoby poskytují. Ty dokážou pokrýt jen několik málo jednotek domácí poptávky. V tomto článku se zaměřím na největší naleziště ropy a plynu v ČR a podívám se také do historie.

  • ČR je z velké části závislá na dovozu zahraniční ropy a plynu, protože naše naleziště neposkytují dostatek zásob
  • Ropné zásoby se nachází hlavně v Jihomoravském kraji a na severní Moravě
  • Největší ložiska zemního plynu se nacházejí na jihozápadě Moravy 

Historie těžby v ČR

K úplně prvním experimentálním vrtům došlo v roce 1900. Oficiálně byla v Česku poprvé nalezena ropa i plyn v roce 1914. Průzkumné vrty měly původně najít jen zemní plyn, nakonec ale objevili i ropu. Dnes by tato spotřeba nepokryla téměř nic, tehdy se však jednalo o obrovský úspěch, jelikož stála za zhruba polovinou veškeré produkce Rakousko-Uherska.

V České republice se nachází několik ložisek ropy a plynu, ale jen některá z nich jsou v současnosti využívána. Nejvýznamnějším nalezištěm ropy bylo dlouhodobě ložisko v jihočeských Kralupech nad Vltavou, kde se od 50. let minulého století těžila ropa. V roce 2015 však bylo toto ložisko uzavřeno, protože již nedosahovalo dostatečného množství ropy, které by umožňovalo jeho ekonomickou těžbu.

Další významnou oblastí, kde se v minulosti těžila ropa, je severomoravský průmyslový trojúhelník. V této oblasti se v minulosti těžila ropa z dolu Lazy, avšak v roce 2003 byla těžba ropy ukončena.

Současná situace těžby ropy v ČR

V současnosti se těžba ropy v Česku provádí zejména na Moravě, její produkce však s postupem času klesá. V roce 2013 se po 10 letech propadla na polovinu a nyní činí pouhou čtvrtinu procenta oproti světové těžbě. Zemního plynu a ropy ročně vytěžíme asi 6 000 barelů za rok, kdežto celosvětová produkce je zhruba 250 milionů barelů za rok. Dnes je česká produkce zcela zanedbatelná a je tedy pochopitelné, že jsme na dovozu plynu a ropy závislí.

Společnosti, které se těžbou v ČR zabývají, jsou MND a. s., UNIGEO a. s. a skupina LAMA ENERGY GROUP. Ropa se těží zejména v Jihomoravském kraji a pak také na severní Moravě.

Dovoz ropy do ČR

Bez dovozu ropy do Česka bychom se rozhodně neobešli. V roce 2022 byl podíl ropy dovážené z Ruska celých 56 % a celkový dovoz surové ropy v tomto roce narostl oproti předchozímu roku o 8,5 % na 7,425 milionu tun.

Dodávky ropy do ČR v roce 2022 (tisíce tun)

  • Rusko – 4 162
  • Ázerbájdžán – 1 800 
  • Kazachstán – 652
  • Spojené státy – 469
  • Saúdská Arábie – 204
  • Libye – 139

V posledních letech se však v souvislosti s těžbou ropy a plynu v České republice objevují i nové debaty a plány na využití jiných zdrojů surovin. Konkrétně se jedná o takzvaný břidlicový plyn, který lze těžit pomocí hydraulického štěpení horniny. Tato metoda se však setkává s výrazným odporem ze strany ochránců životního prostředí a mnozí ji považují za rizikovou a nebezpečnou.

Současná situace těžby zemního plynu v ČR

V České republice existují zásoby zemního plynu, ale jsou oproti jiným zemím relativně malé. Podle údajů Státního úřadu geologického jsou zásoby zemního plynu v České republice odhadovány na 11,6 miliard metrů krychlových.

Nejvýznamnější naleziště zemního plynu v České republice se nacházejí na jihozápadě Moravy v oblasti Zlínska a Brněnska. Zde se nacházejí například pole Strážovice, Slušovice, Hodonín, Velké Pavlovice a další menší pole. Z těchto polí se ročně těží zhruba jednu miliardu krychlových zemního plynu.

V posledních letech však v České republice dochází k poklesu těžby zemního plynu. Hlavní příčinou je postupné vyčerpávání ložisek a nízké ceny zemního plynu na světových trzích. Proto se české společnosti zaměřují spíše na těžbu ropy a důlní činnost se postupně přesouvá na těžbu geotermální energie. V současné době existuje v České republice celkem 15 aktivních průmyslových zdrojů zemního plynu, které jsou využívány pro dodávky zemního plynu pro domácnosti, průmyslové podniky a elektrárny. 

Vzhledem k malému množství zásob zemního plynu v České republice se významná část potřeby zemního plynu musí dovozovat z jiných zemí, zejména z Ruska a Německa. V posledních letech se však české společnosti zaměřují na diverzifikaci zdrojů dodávek zemního plynu, například nákupem zemního plynu z USA. Zásoby zemního plynu v České republice jsou omezené a nejsou dostačující pro uspokojení celkové poptávky. Proto se české společnosti zaměřují na diverzifikaci zdrojů a využívání alternativních zdrojů energie.

Podle dat z ročenky Státní energetické a průmyslové politiky 2021 odebírá Česká republika zahraniční dodávky zemního plynu v průměru kolem 40 miliard m³ ročně. Tento objem zahrnuje zemní plyn dovážený ze zemí Evropské unie, především z Německa a Rakouska, stejně jako zemní plyn dovážený z Ruska. Přibližně 70% celkové spotřeby zemního plynu v České republice pochází z dovozu.

Často kladené dotazy

❓Jaký je význam těžby ropy a plynu v České republice?

Těžba ropy a plynu v České republice není příliš významná v globálním měřítku, ale má význam pro domácí energetiku. Vzhledem k omezeným zásobám zemního plynu v ČR se většina potřeby musí dovozovat z jiných zemí. Proto má těžba ropy a plynu význam pro zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti dodávek energií.

❓Jaké jsou největší naleziště ropy a plynu v ČR?

Nejvýznamnější naleziště zemního plynu se nacházejí na jihozápadě Moravy v oblasti Zlínska a Brněnska, jako jsou například pole Strážovice, Slušovice a Hodonín. Co se týče ropy, v ČR se nacházejí především menší ložiska na jihozápadě země v oblasti Plzně a jižních Čech.

❓Jak se v posledních letech vyvíjí těžba ropy a plynu v ČR?

V posledních letech dochází k poklesu těžby zemního plynu v ČR kvůli postupnému vyčerpávání ložisek a nízkým cenám zemního plynu na světových trzích. Těžba ropy se v ČR nezvyšuje, a naopak se české společnosti zaměřují na využívání alternativních zdrojů energie, jako je například geotermální energie.

Užitečné odkazy:

Jak se těží ropa a zemní plyn a území ČR – epet.cz

Česku se nedaří omezovat závislost na ruské ropě – ekonomickydenik.cz

Těžba ropy a zemního plynu v ČR: Historie a současnost – oenergetice.cz

Autor článku:

Zajímá vás něco o webu a jak tvoříme obsah? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejlepší fotovoltaika
a tepelná čerpadla

1. místo

Skvělé recenze

2. místo

Komplexní řešení

3. místo

Oblíbená volba

Obsah článku

Kam dál?