Search
Close this search box.

Jak funguje tepelné čerpadlo voda/voda – princip

Shrnutí: Tepelná čerpadla voda/voda získávají teplo buď z přívodního potrubí kondenzátorové vody z chladicí věže, nebo z vratného potrubí chlazené vody z chladicího zařízení, a vyrábějí tak horkou vodu pomocí obráceného chladicího procesu. Využívají pouze elektřinu, díky čemuž mohou být energeticky dvakrát až třikrát účinnější než běžné elektrické odporové ohřívače vody. Pro přesun tepla pracují tepelná čerpadla podobně jako chladnička v opačném směru. V tomto článku podrobně popíšu, jak tepelná čerpadla voda/voda fungují, kolik zhruba stojí a podělím se o další užitečné informace. 

  • Při instalaci tohoto tepelného čerpadla je nutné udělat dva vrty do země: přívodní a vratný vrt
  • Cena tepelného čerpadla voda/voda je vysoká, pohybuje se od 350 000 do 450 000 Kč
  • Pro nezbytné vrtné práce a instalaci tepelného čerpadla voda/voda možná budete potřebovat úřední povolení 
  • Tepelné čerpadlo si můžete nainstalovat i sami, ale jen v případě, že nebudete žádat o státní dotace 

Princip fungování tepelného čerpadla obecně

Jak už jsem napsal výše, tepelné čerpadlo svou funkčností připomíná chladničku v opačném směru. Zatímco chladnička odebírá teplo z vnitřku a posílá ho do okolní místnosti, tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního vzduchu a předává ho – při vyšší teplotě – k ohřevu vody v zásobníku.

Takto ve zkratce funguje tepelné čerpadlo obecně

Ventilátor nasává venkovní vzduch a předává jeho energii chladivu ve výparníku, čímž se mění z kapaliny na plyn. Plyn se dále ohřívá kompresí. V kondenzátoru předává plyn své akumulované teplo do zásobníku vody. Při ochlazení se mění zpět na kapalinu. Tlak kapaliny se dále snižuje expanzním ventilem. Elektrický záložní ohřev se spouští pouze v případě potřeby při nedostatečných pracovních podmínkách tepelného čerpadla. 

Jak fungují tepelná čerpadla voda-voda

Tento systém vytápění funguje tak, že odebírá teplo ze spodní vody pod vaším domem a využívá ho k vytápění. K tomu, aby tato varianta tepelného čerpadla fungovala, jsou zapotřebí dva vrty:

Přívodní vrt: Z přívodního vrtu se odebírá podzemní voda. Teplo této vody se využívá k ohřevu a odpařování chladiva v tepelném čerpadle. Tepelné čerpadlo pak stlačuje páry v okruhu chladiva a vyrábí dostatečné množství teplé vody pro provoz topného systému. 

Vratný vrt: Ochlazená podzemní voda se vrací do země ve vratném vrtu.

Odborníci tento typ vytápění nazývají tepelné čerpadlo voda-voda, protože předává teplo ze spodní vody do topné vody.

Instalace tepelného čerpadla voda/voda

Ideálním místem pro instalaci tepelného čerpadla voda/voda je sklep nebo technická místnost, protože vzdálenost mezi oběma vrty je tak minimální. Je zde také snazší chránit vedení před zamrznutím. V nepříznivých lokalitách můžete alternativně nainstalovat tepelné čerpadlo voda-voda s meziokruhem solanky, i když to sníží účinnost systému.

Pro instalaci tepelného čerpadla voda/voda můžete potřebovat určitá stavební povolení. Pokud se však jedná o zařízení s celkovým výkonem do 20 kW, pak povolení není potřeba. Na místě je také povolení od správce toku, pokud vodu chcete čerpat odjinud než například z vlastní studny.. Tepelné čerpadlo si můžete nainstalovat i sami, ale pokud budete žádat o státní dotace, pak jej může nainstalovat jedině oprávněná osoba.

Shrnutí

Tento typ tepelného čerpadla je zakázáno používat například v oblastech s ochranou vodních zdrojů. Podzemní voda, která obsahuje velké množství železa a manganu, může způsobit ucpání tepelných čerpadel usazeninami. To má nepříznivý vliv na topný výkon i účinnost.

Instalace tepelného čerpadla voda-voda je složitá kvůli vrtným pracím a schvalovacímu procesu, které jsou rovněž nákladné. Tento typ vytápění tepelným čerpadlem je tedy nákladnější než tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo dokonce plynový kondenzační kotel.

Vynikající účinnost tepelných čerpadel voda-voda však znamená, že se většinou velmi rychle vrátí. Pokud je místo důkladně zkontrolováno, zda je vhodné pro tento typ vytápění, získáte velmi moderní, účinný a perspektivní systém vytápění.

Často kladené dotazy

❓Kolik vody potřebuje tepelné čerpadlo voda/voda pro typický rodinný dům?

Tepelné čerpadlo země-voda potřebuje k dosažení desetikilowattového topného výkonu přibližně 2000 litrů podzemní vody za hodinu. Je třeba předem provést hydrogeologický průzkum, aby se zjistilo, zda je podloží schopno zajistit dostatek vody.

❓Existují nějaké zvláštní požadavky na kvalitu vody?

Podzemní voda musí obsahovat nízké množství rozpuštěného kyslíku a mít nízkou vodivost. V opačném případě bude vrt náchylný ke korozi a ucpávání v důsledku tvorby usazenin.

❓Jak dlouho vydrží tepelné čerpadlo voda-voda?

Tepelná čerpadla obvykle vydrží v průměru 15 let, některá se však mohou opotřebovat i po deseti letech. Některé novější jednotky, které se dnes vyrábějí, mohou vydržet o něco déle. Nejdůležitějším faktorem, který určuje životnost tepelného čerpadla, je údržba.

Užitečné odkazy:

Cena tepelného čerpadla voda/voda – eon.cz

Princip tepelného čerpadla voda/voda [ENG] – wolf.eu

Jak fungují tepelná čerpadla voda/voda [ENG] – nailor.com

Princip činnosti tepelného čerpadla voda/voda pro ohřev vody [ENG] – aircondlounge.com

Autor článku:

Zajímá vás něco o webu a jak tvoříme obsah? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejlepší fotovoltaika
a tepelná čerpadla

1. místo

Skvělé recenze

2. místo

Komplexní řešení

3. místo

Oblíbená volba

Obsah článku

Kam dál?